Michael Schimmelpfennig (University of Erlangen-Nuremberg)
白馬
(埃爾蘭根—紐倫堡大學)
>

Chuci Bibliography   楚辭圖書目錄

Conference volumes - conference reports - research reports:
 
 

 

 


   


Li Jiaxin 李家欣. “Di wu ci quanguo Qu Yuan xueshu taolunhui ji Zhongguo Qu Yuan xuehui di sanmiao nianhui zeji 第五次全国屈原学会术讨论会暨中国屈原学会第三届年会侧记,” Jiang Han luntan 江汉论坛 7:61 (1988).

Mei Qionglin 梅琼林. “Shiji mo: Chuci xue yanjiu fangfa de dangdai fansi - jianlun Lin He, Xiao Bing, Mao Qing deng ren de san zhong chanshi jingxiang 世纪末∶楚辞学研究方法的当代反思— 兼论林河,萧兵,毛庆等人的三种阐释倾向,” Guizhou jiaoyu xueyuan xuebao 贵州教育学 院学报 2:23-30 (1996).

Tang Zhangping 汤漳平. “Chuci yanjiu sishi nian 楚辞研究四十年,” Xuchang shizhuan xuebao 许昌师专学报 1:26-32 (1991).

Wang Yaonan 汪耀楠. “Waiguo xuezhe dui Chuci de yanjiu 外国学者对楚辞的研究,” Wenxian 文献 3:266-279 (1989).

Zhang Fan 张帆. “Zhongguo Qu Yuan xuehui di er jie nianhui xueshu taolun zongshu 中国屈原学会第二届年会学术讨论综述,” Kashen shifan xueyuan xuebao 喀什师范学院学报 1:91-94 (1987).

Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學, Vol.1-7, Zhongguo Qu Yuan xuehui bian 中國屈原學會編, Beijing: Xueyuan chubanshe (2002-2005). (Note: This series - Vol. 8-11 currently in preparation - contains selected articles from the biannual conferences of the society for the study of Qu Yuan as well as conference reports and bibliographies).

Zhou Jianzhong 周建忠. “1990 nian guonei Chuci yanjiu pingyi 一九九0年国内楚辞研究评议,” Qin’an shizhuan xuebao 秦安师专学报 1:31-41 (1992).

Zhou Jianzhong 周建忠. “1990 nian guonei Chuci yanjiu pingyi 一九九0年国内楚辞研究 评议,” Qin’an shizhuan xuebao 秦安师专学报1:31-41 (1992).

Zhou Jianzhong 周建忠. “Jiaocha, shentou, zhizhan - ‘dangdai Chuci xue’ fazhan gangyao 交叉,渗透,拓展 — 当代楚辞学发展冈要,” Nantong shizhuan xuebao 南通师专学报 4:19-25 (1990). 


Zhou Jianzhong 周建忠. “Dangdai Chucixue sanlun 当代楚辞学散论“ in Chuci lungao 楚辞论稿, Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe (1994).

Zhou Jianzhong 周建忠. “Qu Yuan yu Zhongguo chuantong wenhua pingyi ‘屈原与中国传统文化研究’评议“ in Chuci lungao 楚辞论稿, Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe (1994). 
                       • impressum  • feedback  • guestbook  • home  
 
© 2005 by Michael Schimmelpfennig