Michael Schimmelpfennig (University of Erlangen-Nuremberg)
白馬
(埃爾蘭根—紐倫堡大學)
>

Chuci Bibliography   楚辭圖書目錄

Pre-Tang, Tang-, and Song-dynasty commentary studies

 

 

 


   


Pre-Tang:

Hu Guangwei 胡光煒. "Chuci Guo zhu yi zheng 楚辭郭注義徵”, Tushu yuekan 圖書月刊 1. 7-8:1-21 (1941).

Jiang Liangfu 姜亮夫. “Zhi Xuan «Chu ci yin» ba 智鶱《楚辞音》跋 ”, Zhongguo shehui kexue 中国社会科学 1:163-172 (1980).Tang-dynasty:

Knechtges, David. Wen Xuan, or Selections of Refined Literature. Vol.1 Rhapsodies on Metropolises and Capitals, Princeton: Yale University (1982).Song-dynasty to Qing-dynasty:

Chen Weishun 陳愇舜. Mingdai Chucixue yanjiu 明代楚辭學研究, Ph.D thesis, Xianggan Zhongwen Daxue (2003).

Jiang Liangfu 姜亮夫. “Hong Qingshan Chuci buzhu suoyin shiwen kao 洪慶善楚辭補注所引釋文考", in Jiang Liangfu Chuci xue lunwen ji 楚辭學論文集, Shanghai: Guji (1984).

Huang Bosi 黃伯思 (ed.). Songben dongguan yulun 宋本東觀余論", Beijing: Zhonghua (1988).

Tang Bingzheng. "Hong Xingzu shengping shiyi ji zhushu kao" in Sichuan shida xuebao 3 (1989). 
                       • impressum  • feedback  • guestbook  • home  
 
© 2005 by Michael Schimmelpfennig